Amics del mAB


Les possibilitats de col·laboració són molt variades i totes elles estan perfectament regulades a nivell legal:

• Donacions i cessions d’obres per a formar part del fons d’art del mAB.
• Patrocini i mecenatge d’exposicions i activitats.
• Voluntariat.
• Fes-te amic.