Mercedes López

Email:mlpezdaz1@gmail.com

Premis

Segon premi de dibuix a l’Institut Apel·les Mestres de Barcelona.
Segon premi de dibuix al Centre de Dia de Terrassa.
Premi Joan Josep Tharrats.

Obres en el fons d'art