Museu d’Art Brut » Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Si vostè desitja contactar amb un artista d’art brut, nosaltres li ho podem facilitar. Només cal que ens indiqui una forma de contacte i el motiu del seu interès, enviant-nos un correu electrònic a: mab@spcsocial.org

o bé enviant un correu postal a:
Museu d’Art Brut
Vila i Vilà 16
08004 Barcelona

Els artistes solen desitjar el contacte amb els seus admiradors i, si no hi veu inconvenient, molt probablement es posarà en contacte amb vostè.

La cessió d’una obra es pot fer pel temps que l’autor o el propietari vulguin. Aquest punt quedarà reflectit en el contracte que signin les dues parts i obligarà al cessionari a retornar-li l’obra en el termini fixat.

Sí, naturalment. Estarem molt gustosos de rebre cessions d’escultures, instal·lacions o vídeo-art. La Direcció del mAB es compromet a mostrar-les en la seva web i en aquelles exposicions itinerants en les que la infraestructura i/o la temàtica ho permetin….

Sí, ho pot fer. Si es tracta d’una col·lecció d’obres d’art brut, probablement podrem organitzar una exposició temàtica que tingui una durada concreta. Si, en canvi, es tracta d’una sola obra o d’un nombre reduït d’obres, molt probablement ens interessi conèixer-les i decidir conjuntament en quin moment fer la cessió i per quant de temps.

El nom d’art brut el va utilitzar per primera vegada Jean Dubuffet (1949) quan es va referir a l’art produït per persones que no tenien coneixements ni cultura artística i que treballaven fora dels límits de la cultura oficial. Amb aquesta expressió, Dubuffet volia referir-se, sens dubte, a l’art en brut, a l’art que, com si d’un diamant en brut es tractés, es trobava sense polir i, per tant, sense extreure tota la bellesa i el valor que contenia.
Posteriorment, aquesta modalitat d’art ha rebut altres denominacions i, entre elles, la d’outsider art (art marginal), que és el que ha facilitat que les persones sense problemes de salut mental que són autodidactes, solitaris, espontanis i inadaptats també puguin ser considerats artistes quan tracten d’expressar les seves sensacions, les seves emocions o les seves idees mitjançant la producció d’una obra plàstica o visual.

Alguns artistes dels quals es podria dir que són estrafolaris o rars, però que no se sap que hagin patit cap problema de salut mental, ni greu ni lleu, han produït obres d’art que ells mateixos han associat a l’art brut; no obstant, tal qual el va definir Dubuffet, l’adscripció a l’art brut està reservada a aquelles obres produïdes per persones amb problemes de salut mental i, fins i tot, inicialment a les persones que estaven ingressades en centre psiquiàtrics.
Per tant, sí que es pot dir que fan art brut els artistes que no tenen cap problema de salut mental, sempre i quan expressin en la seva obra el més profund del seu món intern, sense tenir en compte els dictats de la cultura artística present o passada.
En qualsevol cas, cal una certa expertesa artística per a poder acreditar una obra com a pròpia de l’art brut.

Per a donar o cedir una obra, cal que complimenteu el formulari que us proposem al final de la pàgina que trobareu a la següent adreça d’internet: Formulari
Cal que ens envieu també una fotografia digitalitzada, que no cal que tingui gaire definició, a la següent adreça de correu electrònic: mab@spcsocial.org
Immediatament després d’enviar el formulari i la fotografia, ens posarem en contacte per a concretar els detalls de la cessió o donació.

El benefici principal el dóna el reconeixement social, la valoració que fan les persones que s’emocionen davant l’impacte estètic de l’obra artística.
Aquest és el benefici més immediat que reben els artistes, però també hi ha d’altres: la pèrdua de l’anonimat, la valoració material-directa o indirecta- de l’obra exposada, la satisfacció personal, la motivació per a seguir produint, etc.
Els propietaris d’obra qualificable d’art brut també poden obtenir beneficis fiscals. Concretament, poden obtenir la desgravació fiscal del 25% del valor de l’obra donada. Veieu la legislació vigent al respecte:
Document1
Document2

Certament, no totes les obres donades o cedides estaran exposades al mAB. Aquesta possibilitat està condicionada per les dimensions de l’espai on es realitzin les exposicions itinerants o temporals, i per l’interès artístic que pugui tenir l’obra. Podria ser que algunes obres no es mostrin en totes les exposicions itinerants, però sí en algunes exposicions concretes de caràcter temàtic o temporal. No obstant, la Direcció del mAB es compromet a que totes les obres donades o cedides estiguin exposades a la seva web.

Lògicament, sí. Sobretot, si contenen aspectes creatius deguts a la tècnica o als materials utilitzats, o si hi ha originalitat en els seus continguts.