Museu d’Art brut » Fons d’art
Artistes del fons d'art del mAB

Actualment, el fons d’art del mAB està constituït per 466 obres procedents de donació o cessió per part de 53 artistes. El procés està assessorat pels serveis jurídics de Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials, per tal de respectar amb rigor els drets d’autor legalment establerts. Les obres es troben enregistrades i emmagatzemades seguint les pautes museogràfiques habituals. A nivell estrictament formal, citem a continuació el conjunt d’obres que avui tenim com un primer pas.