Museu d’Art Brut » mAB

Què és el museu d’Art Brut?

El Museu d’Art Brut (mAB) és una iniciativa de Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials, entitat sense ànim de lucre, que es va constituir a finals de l’any 2011 per donar cobertura a les persones més vulnerables i en risc d’exclusió social.

Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials persegueix amb aquesta iniciativa aconseguir la inserció social de persones amb problemes de salut mental i les considerades com outsiders que han trobat en l’art la manera de canalitzar les seves angoixes i fantasies.

La realitat sociocultural ens mostra que alguns individus són considerats artistes, però d’altres, psicòtics, outsiders o marginals. Una situació que el mAB, membre de l’European Outsider Art Association, vol i pot canviar, mitjançant la difusió de les seves obres i el desenvolupament dels seus potencials artístics.

L’Art Brut, definit i impulsat al 1945 per Jean Dubuffet, ha anat evolucionant en paral·lel als canvis socials i culturals de cada moment, apropant-se cada cop més al que posteriorment es va definir com outsider art o art marginal, progressivament revaluat gràcies a artistes de reconegut prestigi internacional que l’han tingut com a referent per les seves creacions, apartant-se així de l’estigma de ser un art fet exclusivament per malats mentals.

En concret, els objectius del mAB són els següents:

  • Integració cultural dels artistes amb risc d’exclusió social.
  • Difusió cultural de l’Art Brut i l’Outsider Art: exposicions itinerants d’obres procedents de donació, cessió, préstec o compra i organització d’exposicions temporals.
  • Desenvolupament dels potencials artístics: implementació d’un Centre de Creació Artística.

Considerem que el mAB és una iniciativa social trencadora a Barcelona, a més d’un complement de l’oferta cultural de la ciutat. Si bé els museus sobre l’Art Brut i de l’outsider art estan força arrelats arreu del món, no passa el mateix ni a Catalunya ni a nivell estatal.

Ara per ara, el mAB ja és una realitat virtual (www.museuartbrut.com) i continuem treballant per la reivindicació dels valors artístics que traspua el nostre fons d’art, constituït per obres procedents de donació o cessió d’alguns dels artistes que treballen des de la marginalitat.

L’equip del mAB està constituït per:

  • Carles Descalzi – Gerent
  • Joaquim Corral – Director
  • Rogeli González – Voluntàri. Fotògraf
  • Marius Soler – Consultor d’Art. Voluntari
  • Mireia Massana – Consultora d’art. Voluntària
  • Ma. Josep Xiberta – Consultora d’art. Voluntària


Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials vol agrair el suport rebut d’entitats socials i culturals de diferents àmbits, dels voluntaris pel seu entusiasme i, molt especialment, dels artistes que han fet possible iniciar el fons d’art del mAB. Amb ells, i amb tots aquells que de ben segur s’aniran incorporant a aquesta iniciativa, confiem que el museu vagi engrandint el seu fons d’obres i adquirint una posició rellevant dins l’oferta cultural del nostre país.