Victor Sanchez

Dades personals

Biografia

Víctor Sánchez estudià Belles Arts a la Universitat de Barcelona, realitzant l’especialitat d’Imatge (Cine, vídeo i fotografia). Posteriorment realitzà un màster d’Imatge de síntesi i animació per ordinador (MAISCA) a la Universitat de les Illes Balears, acabant el curtmetratge “Waste, desechos humanos”, que ha estat presentat en diversos certàmens d’Animació digital. Fins a dia d’avui, ha estat dedicat al desenvolupament de videojocs per a mòbil com Artista Sènior a l’Empresa Digital Legends Entertainment, compaginant-ho amb Il·lustració digital i cartellisme des de 2008. Al 2015 va tenir l’oportunitat d’exposar part de la seva obra a l’Sloan’s Restaurant de Glasgow (UK), on també realitza una sèrie de carteles de teatre per a “Wee Glasgow Theaters”, celebrats en el mateix local.Mail: seth_2115@hotmail.com

Web:www.vitoart.net

Obres